نمایش 1–9 از 59 نتیجه

نمایش 9 24 36

کاسه مدرن لمون کوچک (فله)

56,600 تومان
✔اسم قالب: مدرن ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعاد بزرگ: قطر بزرگ 33cm قطر کوچک:22.5 ارتفاع از زمین: 7.5cm ✔وزن بزرگ: 1880گرم ✔ابعاد متوسط: قطر بزرگ 31cm قطر کوچک:20.5 ارتفاع از زمین:8cm ✔وزن متوسط: 1260گرم ✔ابعاد کوچک: قطر بزرگ 25cm قطر کوچک:17.5 ارتفاع از زمین:7.5cm ✔وزن کوچک: 760گرم ✔بسته بندی: (فله)

قایقی لمون بزرگ (فله)

35,000 تومان
✔اسم قالب: قایقی ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعاد: قطربزرگ:38cm قطر کوچک: 11.5cm ✔وزن: 470گرم ✔بسته بندی: (فله)

رولت خوری لمون بزرگ (فله)

99,900 تومان
✔اسم قالب: ریوان ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعاد: طول: 47cm عرض:20cm ✔وزن: 1340گرم ✔بسته بندی: تک جعبه

تابه لوزی لمون بزرگ (فله)

67,300 تومان
✔اسم قالب: تابه لوزی ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعاد: قطر بزرگ با دسته: 33.5cm قطر کوچک:26cm ✔وزن: 905گرم ✔بسته بندی: (فله)

کاسه انگشتی لمون کوچک (فله)

90,000 تومان
✔اسم قالب: کاسه انگشتی ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعاد: طول: 30.5cm عرض:22cm ✔وزن: 1210گرم ✔بسته بندی: (فله)

دیس کباب لمون بزرگ (فله)

121,700 تومان
✔اسم قالب: دیس کباب ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعاد: طول:45.5cm عرض:23cm ✔وزن: 1635گرم ✔بسته بندی: (فله)

کاسه مربع موج لمون بزرگ (فله)

102,000 تومان
✔اسم قالب: کاسه مربع موج ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعاد:مربع به طول: 26cm ✔وزن: 1370گرم ✔بسته بندی: (فله)

تابه مستطیل موج لمون کوچک (فله)

48,300 تومان
✔اسم قالب: تابه مستطیل موج ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعادبزرگ: طول:34cm عرض:21.5cm ✔وزن بزرگ: 1455گرم ✔ابعادکوچک: طول:24cm عرض:16.5cm ✔وزن کوچک: 650گرم ✔بسته بندی: (فله)

تابه بیضی موج لمون بزرگ (فله)

110,000 تومان
✔اسم قالب: تابه بیضی موج ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعاد: قطر بزرگ: 37.5cm قطر کوچک:25cm ✔وزن : 1480گرم ✔بسته بندی: (فله)