نمایش 1–9 از 105 نتیجه

نمایش 9 24 36

کاسه گلبرگ لمون بزرگ (تک جعبه کیلویی)

114,000 تومان
✔اسم قالب: گلبرگ ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعاد: قطر بزرگ 29cm قطر کوچک:24.5 ✔وزن خالص ظرف: 1080گرم ✔بسته بندی: (تک جعبه کیلویی)

دیس شیرینی مستطیل لمون بزرگ (تک جعبه کیلویی)

108,500 تومان
✔اسم قالب: دیس شیرینی ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعاد: طول:36.5cm عرض:18.5cm ✔وزن خالص ظرف بزرگ: 1030گرم ✔بسته بندی: (تک جعبه کیلویی)

کاسه مدرن لمون متوسط (تک جعبه کیلویی)

133,000 تومان
✔اسم قالب: مدرن ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعاد بزرگ: قطر بزرگ 33cm قطر کوچک:22.5 ارتفاع از زمین: 7.5cm ✔وزن خالص ظرف بزرگ: 1880گرم ✔ابعاد متوسط: قطر بزرگ 31cm قطر کوچک:20.5 ارتفاع از زمین:8cm ✔وزن خالص ظرف متوسط: 1260گرم ✔ابعاد کوچک: قطر بزرگ 25cm قطر کوچک:17.5 ارتفاع از زمین:7.5cm ✔وزن خالص ظرف کوچک: 760گرم ✔بسته بندی: (تک جعبه کیلویی)

تابه بیضی سزار لمون کوچک (تک جعبه کیلویی)

126,500 تومان
✔اسم قالب: سزار ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعادبزرگ: طول: 38cm عرض:24cm ✔وزن خالص ظرف بزرگ: 1380گرم ✔ابعادکوچک: طول: 32cm عرض:20cm ✔وزن خالص ظرف کوچک: 1200گرم ✔بسته بندی: (تک جعبه کیلویی)

تابه گرد موج لمون کوچک (تک جعبه کیلویی)

85,000 تومان
در دو سایز بزرگ و کوچک ✔اسم قالب: تابه گرد موج کوچک ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعادبزرگ: قطر: 30.5cm ✔وزن خالص ظرف بزرگ: 1425گرم ✔ابعادکوچک: قطر: 23cm ✔وزن خالص ظرف کوچک: 805گرم ✔بسته بندی: (تک جعبه کیلویی)

تابه مستطیل کارمن لمون کوچک (تک جعبه کیلویی)

68,500 تومان
✔اسم قالب: کارمن ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعادبزرگ: طول:34cm عرض: 19.5cm ✔وزن خالص ظرف بزرگ: 1435گرم ✔ابعادکوچک: طول:24cm عرض: 16.5cm ✔وزن خالص ظرف کوچک: 650گرم ✔بسته بندی: (تک جعبه کیلویی)

تابه مستطیل موج لمون بزرگ (تک جعبه کیلویی)

153,500 تومان
✔اسم قالب: تابه مستطیل موج ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعادبزرگ: طول:34cm عرض:21.5cm ✔وزن خالص ظرف بزرگ: 1455گرم ✔ابعادکوچک: طول:24cm عرض:16.5cm ✔وزن خالص ظرف کوچک: 650گرم ✔بسته بندی: (تک جعبه کیلویی)

دیس بیضی ریوان لمون بزرگ (تک جعبه کیلویی)

174,500 تومان
✔اسم قالب: ریوان ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعاد: قطر بزرگ: 41cm قطر کوچک:28cm ✔وزن خالص ظرف:1655 گرم ✔بسته بندی: (تک جعبه کیلویی)

تابه بیضی موج لمون بزرگ (تک جعبه کیلویی)

156,000 تومان
✔اسم قالب: تابه بیضی موج ✔کارخانه: لمون ✔جنس محصول: چینی ✔کیفیت درجه 2 ✔ابعاد: قطر بزرگ: 37.5cm قطر کوچک:25cm ✔وزن خالص ظرف : 1480گرم ✔بسته بندی: (تک جعبه کیلویی)